Algemene voorwaarden

TOEPASSINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die je bij ons doet en elke  overeenkomst die je met Stichting Voedselbos Benthuizen afsluit. Lees ze rustig door voordat je een bestelling doet, je aanmeldt voor een activiteit (een training, een rondleiding, een adviesgesprek), een cadeaubon bestelt, een donatie doet of je aanmeldt als Vriend van Voedselbos Benthuizen.

Door je aanmelding, donatie of bestelling  geef je aan akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

ALGEMEEN

Vragen
Als je vragen hebt over de algemene voorwaarden kun je de vraag stellen via het contactformulier op de website.

Klachten
Laat het weten als je klachten hebt, dan kunnen we kijken hoe we het op kunnen lossen.

Betalingen en terugbetalingen
De betalingen kunnen worden gedaan door het bedrag over te maken via iDeal of via een bankoverschrijving. In verband met de kleineondernemingsregeling hoeven wij geen BTW te heffen. Eenmaal overgemaakt geld storten wij niet terug.

Aansprakelijkheid
Bezoek aan het voedselbos of deelname aan (alle soorten en vormen van) activiteiten van Stichting Voedselbos Benthuizen is geheel op eigen risico. Stichting Voedselbos Benthuizen is niet aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van bezoekers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens activiteiten. De bezoeker/deelnemer vrijwaart Stichting Voedselbos Benthuizen voor schade die derden lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten voor, tijdens of na de activiteit.

Privacy
We gaan zorgvuldig om met persoonlijke gegevens en bewaren die alleen specifiek voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Beeldmateriaal
Als bezoeker of deelnemer ga je akkoord met het mogelijk gebruik van je beeltenis in druk, foto, film, video, TV, internet en dergelijke voor promotionele doeleinden van Stichting Voedselbos Benthuizen, zoals op de website, sociale media en flyers. Als je hier bezwaar tegen hebt dien je dit vooraf kenbaar te maken via mail of contactformulier.

ACTIVITEITEN

Onderstaande regels gelden voor alle activiteiten waar je in het voedselbos aan deel kunt nemen zoals Pluk & Proefwandelingen, workshops, rondleiding, adviesgesprek, training of iets anders.

Aanmelding activiteiten
Na aanmelding en betaling ontvangt je een ontvangstbevestiging via e-mail die je inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. Per activiteit zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar.

Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken. Als een workshop vol zit, kun je via het contactformulier aangeven dat je op de reservelijst wilt. Vermeld daarbij je volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek vrijkomen,  dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.
Alle activiteiten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

Afmelden door de deelnemer aan een activiteit
Afmelden dient via e-mail te gebeuren. We storten geen geld terug. Bij afmelding tot een week voor datum, houdt je de activiteit een jaar tegoed en kun je een andere keer alsnog komen. Als je korter dan een week afmeld of helemaal niet komt dan heb je nergens recht op.

Annulering/verplaatsing door Voedselbos Benthuizen
Stichting Voedselbos Benthuizen is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden activiteit te annuleren. Mocht een activiteit geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen van tevoren bericht.
Een activiteit vindt alleen plaatst mits er minimaal 4 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de activiteit niet doorgaan.

Geheimhouding
Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd, doorgegeven aan anderen en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan.

Hinder
Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een activiteit, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit het voedselbos, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

VRIENDEN

Je kunt Vriend worden van Stichting Voedselbos Benthuizen. Met een donatie van 45 euro word je als één persoon Vriend voor één kalenderjaar. Met een donatie van 75 euro kun je als stel (twee personen van één huishouden) Vriend worden.
Vriend van het voedselbos ben je persoonlijk. De Vriendschap is niet overdraagbaar.

Bij het overmaken van het geld moet je duidelijk aangeven voor welk jaar de Vriendschap is, bijvoorbeeld  Vriend 2022. Eenmaal overgemaakt geld wordt niet teruggestort.

Zie verder infoblad Vrienden van Voedselbos Benthuizen.

DONATIES

Onder donaties verstaan wij:  Een door de gevende partij aan Stichting Voedselbos Benthuizen (ontvangende partij) geschonken geldbedrag of goederen in natura.

Gevende partij: De natuurlijke- of rechtspersoon die middels iDEAL of via overboeking of via overdracht een donatie doet aan Stichting Voedselbos Benthuizen of zich aanmeldt als Vriend van Voedselbos Benthuizen.

De gevende partij stemt, door te doneren, in met deze algemene voorwaarde.

Stichting Voedselbos Benthuizen benut de donaties ten behoeve van de uitvoering van de statuten en daarin geformuleerde doelen.  Het bestuur van de stichting beslist over de wijze waarop de middelen worden ingezet.

Communicatie
Vrienden van Voedselbos Benthuizen worden via een wekelijks mailing op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het voedselbos. Andere donateurs kunnen de ontwikkelingen volgen door zich in te schrijven voor de nieuwsbrief of het voedselbos te volgen op sociale media.

CADEAUBON

Onze cadeaubonnen zijn qua bedrag flexibel. Bij bestelling kun je aangeven welk bedrag je er op wilt hebben staan en kun je aangeven naar welk adres het gestuurd moet worden. Het is ook mogelijk om op de cadeaubon geen bedrag te noemen maar een omschrijving, bijvoorbeeld een cadeaubon voor een workshop of voor jaarlang Vriend van Voedselbos Benthuizen. Omdat we de cadeaubonnen op maat maken kan de overeenkomst niet worden ontbonden en geldt er ook geen bedenktijd (uitzondering op wettelijk herroepingsrecht). Eenmaal overgemaakt geld wordt niet teruggestort.

Een cadeaubon blijft twee jaar geldig. Als in de tussentijd de activiteit duurder is geworden moet er worden bijbetaald.

VERZEND- en LEVERINGSBELEID

Cadeaubonnen
De cadeaubonnen  verzenden we desgewenst met de post. De bedragen in de webshop zijn inclusief verzendkosten. Wij betalen de postzegel. Via de mail worden afspraken gemaakt over het adres waar het naar toe moet worden gestuurd en op welke dag wij het versturen. Daarna hangt het van de post af wanneer het op het adres aankomt. Dat ligt buiten onze verantwoordelijkheid.

De cadeaubonnen worden op aangeven van de koper gemaakt en kunnen niet worden geroutineerd. Ze vallen onder de wettelijke uitzondering voor bedenktijd en herroepingsrecht.

Het Modelplan
Het Modelplan horend bij de training ‘Start een voedselbos’ wordt met de post verzonden naar het opgegeven adres. Het bedrag voor de training is inclusief het Modelplan en de verzendkosten. Wij betalen de postzegel. Het Modelplan wordt na betaling binnen twee dagen verstuurd. Het Modelplan valt onder de uitzondering voor de wettelijke bedenktijd en herroepingsrecht omdat het verbonden is aan de online training die direct na aankoop kan worden ingezien.

Bedenktijd en herroepingsrecht
Alle producten en activiteiten vallen naar hun aard onder een uitzonderingsregel in de wettelijke bedenktijd en herroepingsrecht. Bedenk dus goed of je iets wilt voordat je het bedrag overmaakt.